Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przerwa serwisowa

31.03.2016

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w poniedziałek 4 kwietnia 2016 r. w godzinach 19:00-21:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

W trakcie trwania prac mogą być niedostępne następujące aplikacje:

Jednocześnie informujemy, że utrudnienia mogą dotyczyć również usług webservice dla tych systemów.

Z powodu prowadzonych prac serwisowych,  mogą wystąpić problemy ze sprawdzaniem uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

Przepraszamy za utrudnienia.

źródło – Departament Informatyki