Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie na szkolenie z „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”…

30.01.2015

Zaproszenie na szkolenie z „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”

Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=6508