Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne

21.04.2016

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniu 25 kwietnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 18.00  na salę konferencyjną OOWNFZ (parter) Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne  –  do podpisywania dokumentów mających na celu przedłużenie okresu obowiązywania ww. umów.