Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla realizatorów świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

17.05.2016

Komunikat dla realizatorów świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne i świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił w dniu 16 maja 2016 r. :

  1. propozycję finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  2. Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

Zaakceptowaną propozycję finansową wraz z „Oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów” –  prosimy dostarczyć do OOWNFZ – Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 27 maja 2016 r.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej propozycji finansowej prosimy o przekazanie stosownej informacji wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej w terminie do dnia 27 maja 2016 r.