Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków…

29.05.2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6149