Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący weryfikacji uprawnień rezydentów UE poprzez eWUŚ W związku z licznymi zapytaniami oraz…

28.05.2013

Komunikat dotyczący weryfikacji uprawnień rezydentów UE poprzez eWUŚ
W związku z licznymi zapytaniami oraz występującymi pomyłkami w rozliczeniach pacjentów z UE, Opolski OW NFZ przypomina o możliwości weryfikacji ważności uprawnień z Poświadczeń poprzez system eWUŚ. Informacje o uruchomieniu funkcjonalności i zasadach weryfikacji zostały opublikowane na stronie:Informacja w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń
Żródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5896