Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Wspomnienie o naszym Przyjacielu i Koledze dr Robercie Urbańczyku

30.06.2016

   „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”

Robert Urbańczyk zmarł w nocy z wtorku na środę. Urodził się 5 maja 1941r. w Krakowie. W 1964 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii  Medycznej w Szczecinie. Swoje życie zawodowe i prywatne związał z Opolem i Województwem Opolskim.  Do roku 1973 pracował jako lekarz, następnie był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim gdzie piastował funkcję Lekarza Wojewódzkiego. Kolejne kilka lat poświęcił wdrażaniu nowych rozwiązań  w ochronie zdrowia pracując w Wojewódzkim Zespole Metodycznym Opieki Zdrowotnej. Od 1 lutego 1999 roku pracował w Opolskiej Regionalnej Kasie Chorych, a następnie w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia gdzie budował od podstaw system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Większość swojego życia zawodowego był związany z zarzadzaniem w obszarze służby zdrowia. Za swoje osiągnięcia i zasługi otrzymał wiele nagród z Ministerstwa Zdrowia oraz od władz Województwa Opolskiego. Był wierny swojej misji, przynosząc nadzieję na lepsze jutro. Powszechnie szanowany wysokiej klasy specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia, mentor dla wielu z nas. Zarówno swym bliskim jak i dalszym znajomym dał się poznać jako osoba o pogodnym usposobieniu – zawsze uśmiechnięty, życzliwy i optymistycznie nastawiony do świata i ludzi. Jednak – jak to często bywa – życie ludzkie samo pisze swój scenariusz.

NA  ZAWSZE POZOSTANIE  W  NASZYCH  SERCACH I  PAMIĘCI