Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa dotycząca projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w…

28.05.2014

Informacja prasowa dotycząca projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6148