Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej – hospitalizacja

02.08.2016

W związku z wypowiedzeniem przez American Heart of Poland  S.A  w dniu  29.07.2016 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o numerze 08R/20501/03/01/SZP/16/I w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń chirurgii naczyniowej w Nysie, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dostęp do świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie zapewnia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne,  al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 77 45 20 111.

Warto podkreślić, że zgodnie z warunkami wypowiedzenia ośrodek w Nysie będzie realizował świadczenia do dnia 31 października 2016 r.

Oddział rozmawiał z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu o zapewnieniu dostępu do ww. świadczeń dla pacjentów American Heart of Poland po zakończeniu okresu wypowiedzenia, tj. od 1 listopada 2016 r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości Pacjenci mogą się skontaktować z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.