Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Wyjaśnienia dotyczące realizacji świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej

18.08.2016

W związku z zainteresowaniem mediów oraz przedstawicieli Powiatu Nyskiego tematem realizacji świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej, a także odnosząc się do audycji pt. "Poranny Gość Radia Doxa" z dnia 17.08.2016 r., a w szczególności wypowiedzi Pana Daniela Polimąki, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia mając na uwadze prawo Słuchaczy do pełnej i rzetelnej informacji wyjaśnia:

Nie ma zagrożenia dla zachowania dostępności do leczenia na terenie naszego województwa w zakresie chirurgii naczyniowej na skutek wypowiedzenia umowy przez Polsko Amerykańską Klinikę Serca w Nysie. Pacjenci mogą czuć się bezpieczni.

      Z przeprowadzonych analiz wynika, że w przeliczeniu na 10 tys ubezpieczanych województwo opolskie plasuje się na 3 miejscu w kraju, pod względem dostępności do świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej (bez uwzględnienia 2 poziomu referencyjnego).

      Biorąc pod uwagę dane z kolejek oczekujących realizacja świadczeń przez PAKS jest dość nietypowa. W kolejce oczekujących na świadczenia w zakresie chirurgii naczyniowej oczekuje 5 pacjentów w trybie pilnym i 0 pacjentów w trybie planowym. Nasuwa się zatem pytanie skąd biorą się pacjenci leczeni w tym podmiocie skoro świadczeniodawca nie wykazuje zapotrzebowania w postaci znacznej ilości pacjentów oczekujących na leczenie w tej placówce.        Tym bardziej, że analiza trybu przyjęć do szpitala wykazała, że w WCM w Opolu w okresie 7 miesięcy 2016 roku przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego było 43 pacjentów, podczas gdy w analogicznym okresie w PAKS w Nysie nie było ani jednego pacjenta przywiezionego karetką pogotowia ratunkowego.

      Odnosząc się do kwestii podnoszonej przez przedstawicieli Powiatu Nyskiego dotyczącej zapewniania przez PAKS dostępu do świadczeń nie tylko pacjentom naszego województwa ale również w dużej liczbie mieszkańcom województwa dolnośląskiego wyjaśniamy, że to nieprawda. W okresie I-VII 2016 w PAKS było hospitalizowanych jedynie 15 pacjentów województwa dolnośląskiego.

      Ponadto temat zapłaty za nadwykonania wygenerowane przez PAKS w 2015 r. nie został zakończony. Żadna ze stron zabierająca głos w sprawie nie zauważyła faktu, że postępowanie kontrolne jest w toku, a zapłata za nadwykonania została odroczona do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

W tym miejscu warto nadmienić, że kontrola NFZ wykazała, że w okresie I-V 2015 r. prawie 90% badanych przypadków było błędnie oznaczanych przez świadczeniodawcę jako ratujące życie. Z tych względów wyjaśnienia wymagają również świadczenia zrealizowane przez PAKS w 2016 r.

Chcemy również podkreślić, że Dyrekcja Opolskiego Oddziału NFZ spotykała się z przedstawicielami PAKS jak i samorządu nyskiego w sprawie oddziału chirurgii naczyniowej. Nieobecność przedstawicieli NFZ na spotkaniu organizowanym przez Starostę Nyskiego w dniu dzisiejszym nie wynika ze złej woli Oddziału. Pragniemy zauważyć, że chirurgia naczyniowa jest jednym z wielu elementów systemu opieki zdrowotnej, w które Oddział również musi się zaangażować. Dlatego Starosta Nyski został zaproszony w dniu 16 sierpnia przez Dyrekcję Opolskiego Oddziału NFZ do siedziby NFZ w Opolu, jednak nie skorzystał z zaproszenia. Niemniej jednak zaproszenie jest nadal aktualne w dogodnym dla Starosty terminie, o czym OOW NFZ poinformował stosownym pismem.

Źródło: Rzecznik Prasowy