Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Pacjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat korzystając ze świadczeń medycznych w placówkach posiadających kontrakt z NFZ

26.08.2016

W związku z licznymi pytaniami Pacjentów dotyczącymi korzystania ze świadczeń medycznych, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina, że Narodowy Fundusz Zdrowia  finansuje świadczenia medyczne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pacjenci leczeni w placówkach medycznych posiadających kontrakt z NFZ nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Źródło: Rzecznik Prasowy