Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Stanowisko Oddziału w sprawie przesunięć środków finansowych w ramach zawartych umów

14.10.2016

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 14.10.2016r. w Gazecie Wyborczej pt. „NFZ spycha szpitale nad przepaść” Opolski Oddział Wojewódzki pragnie przedstawić swoje stanowisko.

W dniu 6 października 2016 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ), którego organizatorem był Pan Marek Staszewski Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szpitali,  Pan Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego, jak i Pani Grażyna Kowcun p.o. Dyrektora Oddziału.

 Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu był problem przesunięć środków finansowych w ramach zawartych umów. Pani Dyrektor Grażyna Kowcun zadeklarowała, że sprawa przesunięć środków za trzy kwartały roku zostanie jak najszybciej przeanalizowana, a do końca października zostaną przedstawione świadczeniodawcom stosowne aneksy.  Pan Marszałek Kolek poprosił dyrektorów szpitali, aby dali szansę Dyrektorowi Oddziału.

W OOW NFZ przyjęto odpowiedni harmonogram działań. Na posiedzeniu Zespołu ds. nadwykonań w dniu 13.10.2016 r. podjęto decyzje dotyczące znacznych przesunięć w ambulatoryjnej opiece specjalistyczne. Dokonano również analizy wykonania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, stomatologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz programów profilaktycznych. Podjęto decyzje o przesunięciach w tych zakresach, gdzie było to możliwe. Stosowne aneksy są w trakcie przygotowania.

W stosunku do opieki hospicyjno-paliatywnej, która dla Oddziału jest priorytetem i zabezpiecza świadczenia Pacjentom w stanie terminalnym wygospodarowano środki na zapłatę za zrealizowane świadczenia. Również w zakresie stomatologii ogólnej zostaną przesunięte środki na stomatologię dziecięcą z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wyceny świadczeń. Fundusz również zapłaci za świadczenia zrealizowane w ramach "Akcji Profilaktyki Stomatologicznej".

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na poniedziałek. Zespół będzie procedował podobne działania w zakresie leczenia szpitalnego i onkologii. Ostatni etap planowany jest  po rozliczeniu miesiąca listopada. W dwóch pierwszych kwartałach 2016 roku w samym tylko leczeniu szpitalnym dokonano przesunięć na kwotę ponad 5 mln zł.

 Narodowy Fundusz Zdrowia działając w oparciu o przepisy prawa, ale przede wszystkim zapewniając odpowiednią dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich Pacjentów, z całą pewnością dokłada wszelkich starań, aby wszystkie środki finansowe zawarte w kontraktach ze świadczeniodawcami zostały przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że wiele zakresów świadczeń wykazuje znaczne niewykonania umowy, m.in. taka sytuacja występuje np. w programach profilaktycznych (profilaktyka raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki czy rak piersi – etap pogłębionej diagnostyki). Dlatego Oddział podejmuje działania zachęcające do korzystania z badań profilaktycznych, ponadto będzie prowadził w tym zakresie kampanię informacyjną.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Oddziału należy zwrócić uwagę na fakt, że Fundusz jest w stałym kontakcie ze świadczeniodawcami.  Podejmowanymi działaniami Oddział stara się w jak największym stopniu spełnić oczekiwania świadczeniodawców. Fundusz dysponując ograniczonymi środkami finansowanymi jest zobowiązany do zapewnienia dostępności do wszystkich świadczeń zdrowotnych.

Źródło: Rzecznik Prasowy