Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Pacjentów

27.10.2016

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z upływającym w dniu 31.10.2016 r. okresem wypowiedzenia przez Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Nysie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii naczyniowej, każdy Pacjent oczekujący na świadczenie w zakresie chirurgii naczyniowej w PAKS może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym zakresie świadczeń.

Informujemy, iż świadczeniodawca kończący wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do nieodpłatnego wydania Pacjentowi zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty wpisu na listę, zaś świadczeniodawca, do którego zgłasza się Pacjent, ustala termin przyjęcia z uwzględnieniem podanej na ww. zaświadczeniu daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przypominamy, iż na terenie województwa opolskiego dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej zapewnia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne,  al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 77 45 20 111.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 10a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.).

Źródło: Wydział Obsługi Klientów