Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

WAŻNE!Informacja dla świadczeniodawców dotycząca przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia…

30.01.2015

WAŻNE!
Informacja dla świadczeniodawców dotycząca przekazywania danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia od lutego 2015 r.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż od początku lutego 2015 r. świadczeniodawcy przekazujący dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia są zobowiązaniv do przesyłania ich cotygodniowo przy pomocy komunikatu XML generowanego przez własne systemy informatyczne, zaktualizowane do obsługi komunikatu LIOCZ w wersji 6.1.7.

Tym samym, szablony pobierane w styczniu z Portalu Świadczeniodawcy i przesyłane do Oddziału za pośrednictwem poczty e-mail przestają być poprawną metodą przekazywania danych.

Pierwszy komunikat XML powinien zostać przesłany w dniu 02.02.2015 r. i zawierać informacje o pierwszym wolnym terminie wg. stanu na dzień 30.01.2015 r. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminowe i rzetelne przekazywanie danych.

 

 

Opole, 30.01.2015

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców