Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Konferencja w dniu 28.11. 2016 r. związana z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 roku ustawy „Za Życiem”.

28.11.2016

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 roku ustawy „Za Życiem” Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje w dniu 28.11.2016 r. konferencję w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego -ul. Ks. Trojdena 2a, Aula B. Planowane rozpoczęcie godz. 10:30.

Celem ww. konferencji jest przedstawienie informacji na temat zmian jakie wiążą się z wejściem w życie wspomnianej ustawy, z uwzględnienie reformy finansowania opieki perinatalnej realizowanej przez II i III stopień nadzoru.