Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla osób uprawnionych w sprawie pobierania zakresów numerów recept

15.12.2016

Komunikat dla osób uprawnionych w sprawie pobierania zakresów numerów recept

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zakresy numerów recept przydzielone na podstawie umowy upoważniającej w oparciu o zapisy Zarządzenia Prezesa 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do końca roku 2017.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Art. 45 Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20015 p.1991) Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom obowiązują do 31.12.2016 roku. Mowa tu o umowach w ramach których lekarze prowadzą praktyki komercyjne oraz wystawiają recepty pro auctore/pro familie. Powyższe Umowy zostają zastąpione wnioskami o uzyskanie uprawnienia/zachowanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

W związku z powyższym mając na uwadze zapewnienie ciągłości wystawiania recept refundowanych przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów którzy nie dokonali czynności związanych z złożeniem nowego wniosku o nadania uprawnienia do pobierania numerów recept informujemy o możliwości pobrania do 31.12.2016 zakresów numerów recept na podstawie wygasających z tym dniem umów upoważniających. Po tym terminie nie będzie możliwości wygenerowania numerów recept na podstawie umów. Konieczne będzie złożenie wniosku o nadania uprawnienia do pobierania numerów recept .