Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r

22.12.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowa przypomina, iż zgodnie z zapisami Art. 45 Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 20015 p.1991) Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom obowiązują do 31.12.2016 roku. Mowa tu o umowach w ramach których lekarze prowadzą praktyki komercyjne oraz wystawiają recepty pro auctore/pro familie. Powyższe Umowy zostają zastąpione wnioskami o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept/wnioskami o aktualizację danych osób uprawnionych.

Ostateczny termin przekazania do Funduszu pisemnej wersji wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept został przedłużony 30 czerwca 2017r. (zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty)

W nawiązaniu do komunikatu OOW NFZ z dnia 15.12.2016 r informujemy, iż Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wystawiać recepty refundowane po wygaśnięciu umowy, powinny do dnia 31 grudnia 2016 r. pobrać za pośrednictwem Portalu Personelu zakresy numerów recept w liczbie pozwalającej na zabezpieczenie ciągłości pracy do czasu zakończenia procesu aktualizacji danych.