Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych…

25.04.2014

Obwieszczenie
Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1
maja 2014 r.
Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/lista-lekow-refundowanych-obwieszczenia-ministra-zdrowia