Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący recept

30.12.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu przypomina o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2016 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym tj. do momentu zakończenia procesu zawierania umów na 2017 r.