Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przerwa serwisowa

30.12.2016

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi w niedzielę 1 stycznia 2017 r. w godzinach 22:00 – 24:00 mogą wystąpić utrudnienia dotyczące usługi webservice eWUŚ.

Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

źródło – Departament Informatyki