Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zmiany w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów…

25.04.2014

Zmiany
w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
na dzień 1 maja 2014 r.
Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych