Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Umowy w roku 2017

13.01.2017

Umowy w roku 2017

 

„Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793, z późn. zm.) Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2017 (stan na 10.01.2017r.)”

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej