Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO W DNIACH…

18.04.2014
ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NA TERENIE WOJ. OPOLSKIEGO
W DNIACH 19.04.2014 – 21.04.2014
( ŚWIĘTA WIELKANOCNE )

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż dyżur bólowy
w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej (od godziny 19.00 do 7.00
rano w dni powszednie, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo) w
dniach: od 19.04.2014 r.  – 21.04.2014 r. będzie pełniony
przez:

Prywatną Praktykę Stomatologiczną „Dental Studio” s.c. Katarzyna
Kowaluk-Knuth i Maciej Knuth  – Opole, ul. Mickiewicza
2-4/214,  telefon: 519851981

oraz

Zakład Usług Medycznych KAMMED spółka z o.o. –   Brzeg , ul. Ziemi Tarnowskiej 3,  

telefon: 508 259 499

 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w razie nagłego
zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia udzielane będą
świadczenia na terenie woj. opolskiego w jednostkach wykazanych w Tabeli:

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od
godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa
również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni
świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Ze świadczeń opieki
nocnej i świątecznej Pacjent może skorzystać w przypadku lżejszych,
nagłych dolegliwości, z powodu których na co dzień zgłasza się
do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent, który z
powodu dysfunkcji narządów ruchu lub przewlekłej choroby nie
może osobiście zgłosić się do przychodni ma prawo poprosić

o wizytę domową.

 

Opole, 18-04-2014

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Powrót