Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zaprasza

11.04.2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – zaprasza

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne sa na stronie internetowej AOTMiT w zakładce "Taryfikacja" (http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/)