Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w…

29.01.2015

Projekt
zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6504