Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 17.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:…

17.04.2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 17.04.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program badań prenatalnych  na terenie województwa opolskiego.
Profilaktyczne
Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki chorób
odtytoniowych (w tym POCHP) – etap podstawowy  na terenie województwa
opolskiego.
Profilaktyczne
Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi – etap
podstawowy – w pracowni stacjonarnej na terenie powiatu nyskiego.
Termin składania ofert do dnia 05.05.2014r. godz. 16.00.
Żródło: Wydział Organizacyjny