Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Pierwsze posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

20.04.2017

W dniu 20 kwietnia 2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, powołanej Zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 45/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Wykaz członków Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

 

  1. Pan Mieczysław Wojtaszek – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
  2. Pan Lech Waloszczyk – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
  3. Pani Ewa Brykalska – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
  4. Pan Marek Kucharski – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
  5. Pan Mieczysław Niedźwiedź- przedstawiciel Konwentu Powiatów woj. opolskiego.
  6. Pan Andrzej Klama – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego.
  7. Pani Anetta Sałacka – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego.
  8. Pani Halina Hawrysz – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
  9. Pani Grażyna Dębicka- Ozorkiewicz przedstawiciel Wojewody Opolskiego.

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady dokonano wyboru Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy. Przewodniczącym Rady został Pan Mieczysław Wojtaszek, natomiast zastępcą Przewodniczącego Pan Lech Waloszczyk.