Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: Profilaktyczne Programy Zdrowotne

21.04.2017

W dniu 21 kwietnia 2017 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY- ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI – cena oczekiwana 12,00 zł,

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 21 kwietnia 2017 r.
  • Składanie ofert do 5 maja 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 9 maja 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 25 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Profilaktyczne Programy Zdrowotne – PRO).

MATERIAŁY KONKURSOWE: link

Podmioty lecznicze ,które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 077 4020152