Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w trybie Rokowań w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne

25.04.2017

W dniu 25 kwietnia 2017 r.  zostały ogłoszone rokowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż. – cena oczekiwana 1,10 zł, – gmina Branice
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE – cena oczekiwana 1,08 – gmina Branice
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE – cena oczekiwana 1,08 – gmina Izbicko

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 25 kwietnia 2017 r.
  • Składanie ofert do 4 maja 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 8 maja 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 25 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Leczenie Stomatologiczne – STM).

Podmioty lecznicze ,które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 774020199