Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie na szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki…

16.04.2014

Zaproszenie na szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w
ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych realizowane w ramach
projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=6080