Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat

26.05.2017

Komunikat

W związku z licznymi opiniami, jakie wpłynęły do Centrali NFZ dotyczącymi projektów zarządzeń w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i innych p.o. Prezesa NFZ podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie denominacji na dzień 1 października 2017 r.

Ponadto zalecił Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich NFZ wprowadzenie jednego okresu rozliczeniowego: od 1 stycznia do 30 września. Ma to związek z wejściem w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotowe projekty zarządzeń zawierające powyższe regulacje mają zostać przedstawione w ciągu najbliższych dni do konsultacji.

http://nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat,6999.html

 

Opole, 26.05.2017r.

Autor dokumentu: Wydział Organizacyjny,