Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Rehabilitacji i Psychiatrii

12.06.2017

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie:

– REHABILITACJA MEDYCZNA,

– OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

      Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z aneksowaniem umów w zakresie REH, PSY na okres lipiec 2017 r. – wrzesień 2017 r. wystawiono na Portalu  Świadczeniodawcy dnia 08.06.2017 r. w zakładce „Pobranie plików technicznych NFZ” →”Pliki Archiwum”→ ”Pliki dedykowane”  aneksy finansowe.

Prosimy zatem o niezwłoczne pobranie i dostarczenie wydrukowanych i podpisanych aneksów do siedziby OOW NFZ.

     Informujemy, że niedostarczenie do tut. Oddziału aneksów ma wpływ na bieżące rozliczenie zrealizowanych świadczeń w miesiącu maju 2017 roku.

     Jednocześnie przypominamy o sprawdzeniu na Portalu Świadczeniodawcy statusu przesyłanych przez państwa jednostki dokumentów rozliczeniowych ( faktur ), może bowiem zaistnieć sytuacja, że import  dokumentów zostanie przerwany ze względu na fakt, iż umowa jest w trakcie modyfikacji, co oznacza, że nie został podpisany i zatwierdzony aneks finansowy. Po podpisaniu aneksu należy ponowić wysyłkę dokumentów rozliczeniowych.