Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie postępowania w trybie Konkursu Ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie: Świadczenia w Izbie Przyjęć

12.06.2017

W dniu 12 czerwca 2017 r.  zostały ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie: Świadczenia w  Izbie Przyjęć na terenie powiatu prudnickiego – cena oczekiwana 1 569,00 zł – ryczałt

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 12 czerwca 2017 r.
  • Składanie ofert do 26 czerwca 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 28 czerwca 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 21 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Leczenie SzpitalneSZP).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia