Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie postępowań w trybie Konkursu Ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

23.06.2017

W dniu 23 czerwca 2017 r.  zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie:

  • BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana 9,50  zł
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII wraz z zakresami skojarzonymi na terenie gminy Wołczyn – cena oczekiwana 9,30  zł
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII wraz z zakresami skojarzonymi na terenie gminy Dobrodzień i gminy Zębowice – cena oczekiwana 9,30  zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 23 czerwca 2017 r.
  • Składanie ofert do 7 lipca 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 11 lipca 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 27 lipca 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – AOS).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia