Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017/DSOZ PREZESANARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2017 r.

27.06.2017

ZARZĄDZENIE Nr 43/2017/DSOZ PREZESANARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej