Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

14.07.2017

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa z dniem 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu, nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.

Z informacji przekazanej przez Krajową Radę Fizjoterapeutów wynika, że duża liczba fizjoterapeutów nie złożyła wniosków o wydanie PZWFz. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie weryfikacji ww. wniosków, w przypadku odwlekania czasu złożenia dokumentów do końca upływu wyznaczonego terminu, istnieje zagrożenie nie wydania dokumentu do dnia 31 maja 2018 r. Tym samym, zgodnie z art. 136 ustawy, osoby, które nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji i po dniu 31 maja 2018 r. będą udzielały świadczeń w zakresie fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny(art. 139 ustawy).

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej