Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie…

27.03.2014

Projekt zmiany zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6050