Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

ODWOŁANE – Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LSZ – Programy Zdrowotne (Lekowe)

21.07.2017

W dniu 21 lipca 2017 r.  zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne (Lekowe) w zakresie:

 • Program lekowy – Leczenie chłoniaków złośliwych – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie chłoniaków złośliwych – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie przewlekłej białaczki szpikowej – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w przebiegu agresywnym – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w przebiegu agresywnym – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Program lekowy – Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nowotworowego szpiczaka mnogiego – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nowotworowego szpiczaka mnogiego – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – Leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (ph+)– cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (ph+) – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – Leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu sezaryego– cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym – Leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu sezaryego – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności  przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności  przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie neowaskularnej (wysięgowe) postać zwyrodnieniowa plamki związanego z  wiekiem (AMD) – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysięgowe) postać zwyrodnieniowa plamki związanego z  wiekiem (AMD) – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapalaniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapalaniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie  przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie  przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie neurogennej nadreaktywności  wypieracza cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej zrekombinowaną hialuronidazą ludzką – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej zrekombinowaną hialuronidazą ludzką – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i  nadpłytkowości samoistnej – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i  nadpłytkowości samoistnej – cena oczekiwana cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy – Lenalidomid  w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub              pośrednim -1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5 q – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – Lenalidomid  w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim -1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5 q                   cena oczekiwana: 1,00 zł – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki –  cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakiem trzustki cena oczekiwana: 1,00 zł – cena oczekiwana: 1,00 zł
 • Program lekowy –Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc – cena oczekiwana: 1,00 zł – województwo opolskie
 • Leki w programie lekowym Program lekowy – leczenie idiopatycznego włóknienia płuc – cena oczekiwana: 1,00 zł cena oczekiwana: 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania 21 lipca 2017 r.
 • Składanie ofert do 4 sierpnia 2017 r.
 • Otwarcie ofert – 8 sierpnia 2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Leczenie Szpitalne -SZP).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 775495275

Opole, 21.07.2017r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów