Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków…

27.03.2014

Projekt
zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia
2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6044