Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców realizujących umowę w rodzajach SZP, AOS, SOK, PSY

03.08.2017

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż problemy techniczne związane z wystawieniem słowników z nową wyceną świadczeń w rodzajach świadczeń: SZP, AOS, SOK i PSY zostały naprawione. Na portalu świadczeniodawcy zostały wygenerowane elektroniczne wersje umów. Proszę o zaczytanie plików umx oraz dostosowanie oprogramowania po stronie świadczeniodawcy w celu poprawnego sprawozdania i rozliczenia świadczeń z uwzględnieniem nowej wyceny.

            W przypadku sprawozdania świadczeń za lipiec z nieaktualną wyceną należy dokonać korekty świadczeń z wyceną zgodną z obowiązującymi zarządzeniami nr 57/2017/DSOZ, 58/2017/DSOZ, 59/2017/DSOZ, 60/2017/DSOZ, 62/2017/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 26 czerwca 2017 r.