Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań konkursowych w zakresie Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

14.08.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w zakresie Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe):

08-17-000513/LSZ/03/5/01- Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek – na w/w postępowanie konkursowe nie wpłynęła żadna oferta

08-17-000496/LSZ/03/5/01 – Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) – złożone oferty nie spełniają warunków wymaganych zawartych w Zarządzeniu Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) z późniejszymi zmianami.