Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w…

27.01.2015

Zarządzenie
Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia
2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie chemioterapia

Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=6502