Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań konkursowych w zakresie Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

14.08.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w zakresie Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe):

08-17-000491/LSZ/03/5/01 – Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci

08-17-000506/LSZ/03/5/01 –  Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a

08-17-000508/LSZ/03/5/01 – Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

08-17-000509/LSZ/03/5/01 – Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki

Złożone oferty nie spełniają warunków wymaganych zawartych w Zarządzeniu Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) z późniejszymi zmianami.