Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne lekowe w zakresie – program lekow

23.08.2017

Komunikat w sprawie odwołania rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne lekowe w zakresie – program lekowy – leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 23.08.2017r. postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne lekowe w zakresie – program lekowy – leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci

 

Nr postępowania: 08-17-000579/LSZ/03/5/02