Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

24.08.2017

Komunikat w sprawie odwołania rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie – program lekowy – leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz 1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 24.08.2017r. postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne lekowe w zakresie – program lekowy – leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym

 

Nr postępowania: 08-17-000578/LSZ/03/5/02