Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 21.03.2014r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w…

21.03.2014

Opolski
Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 21.03.2014r. zostało
ogłoszone postępowanie w trybie Rokowań w rodzaju:
Leczenie
szpitalne w zakresie: anestezjologia i intensywna terapia II poziom
referencyjny – hospitalizacja na terenie województwa
opolskiego.
Termin składania ofert do dnia 28.03.2014r. godz. 16.00
Żródło: Wydział Organizacyjny