Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania Konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne (Lekowe)

31.08.2017

Komunikat w sprawie odwołania postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresie – program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (amd) wraz z zakresem skojarzonym.

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 31.08.2017r. postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne (Lekowe) w zakresie – program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (amd) wraz z zakresem skojarzonym

 

Nr postępowania: 08-17-000601/LSZ/03/5/01

 

Opole, 31.08.2017r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów