Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

04.09.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, iż w dniu 4 września 2017 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe):

 

08-17-000492/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q (D46)

08-17-000493/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (M46.8)

08-17-000494/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM (ICD 10: C.91.1)

08-17-000495/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC (J84.1)

08-17-000497/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DAZATYNIBEM OSTREJ BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNEJ Z CHROMOSOMEM FILADELFIA (Ph+)

08-17-000498/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

08-17-000499/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (D47.1)

08-17-000500/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

08-17-000501/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH

08-17-000502/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH

08-17-000503/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LENALIDOMID W LECZENIU CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA MNOGIEGO

08-17-000504/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE  PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH Z ZASTOSOWANIEM IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ NORMALNEJ PODAWANEJ Z REKOMBINOWANĄ HIALURONIDAZĄ LUDZKĄ

08-17-000505/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH

08-17-000507/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE  INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

08-17-000510/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA (ICD-10 N31)

08-17-000511/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ

08-17-000512/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

08-17-000514/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)

08-17-000515/LSZ/03/5/01

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SÉZARY’EGO

 

Przypominamy, że w Informatorze o postępowaniach konkursowych dostępnym na stronie internetowej w zakładce Kontraktowanie 2017 (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Main.aspx) („publiczny portal o postępowaniach”) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.