Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie szkoleń dla oferentów biorących udział w konkursach ofert poprzedzających zawieranie umów w rodzaju…

18.03.2014

Komunikat
w sprawie szkoleń dla oferentów biorących udział w konkursach
ofert poprzedzających zawieranie umów w rodzaju w leczenie
szpitalne – chirurgia naczyniowa hospitalizacja, opieka paliatywna i
hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, profilaktyczne
programy zdrowotne – na rok 2014 i lata następne.
Żródło: Wydział Organizacyjny