Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju AOS 08-17-000558/AOS/02//1/01

08.09.2017

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie : świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii – zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 8 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii – zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna.

  • 08-17-000558/AOS/02//1/01

Przypominamy, że w Informatorze o postępowaniach konkursowych dostępnym na stronie internetowej w zakładce Kontraktowanie 2017 (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx) („publiczny portal o postępowaniach”) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.

            Opole, 08.09.2017 r.

Autor dokumentu: Rzecznik Prasowy